Hero2

Bæredygtigt byggeri

Træ i byggeriet er mere aktuelt end nogensinde, fordi træ har en række unikke kvaliteter, der gør det til en af de bærende kræfter i fremtidens byggeri. Træ er fornybart, det fjerner CO2 fra luften, det er stærkt, let at bearbejde og let at transportere. Og så er det godt for alle vores sanser: Træ er smukt, dufter godt, giver god akustik og allergivenlige rum og er behageligt at være omgivet af. Hos Frøslev elsker vi træ og ønsker at hjælpe alle med at bruge træ til at skabe innovative og holdbare løsninger. Nu og i fremtiden.

Vores træ er certificeret og deklareret

Hvert eneste stykke træ, vi sælger hos Frøslev, er enten FSC®- eller PEFCTM-certificeret. De to certificeringer er velintegrerede i træindustrien i store dele af verden og giver dig en sikkerhed for, at både den miljømæssige og sociale ansvarlighed er dokumenteret.

Frøslev Embla ThermoWood i fyr og gran kan desuden også leveres Svanemærket i klassen ’Træ – særlig holdbart’.

FSC

Frøslev er medlem af FSC® Danmark. FSC®-mærket er din sikkerhed for ansvarlig skovdrift samt forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen i skove verden over – lige fra de tropiske regnskove til de svenske nåleskove.
FSC® C106294

PEFC

PEFC™ er en international anerkendt mærkningsordning for bæredygtig skovforvaltning. Det sikrer en miljømæssig forsvarlig, social gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning for nuværende og fremtidige generationer.
PEFC™ /09-31-037

Svanemærket

Frøslev Embla® ThermoWood® i fyr og gran kan leveres med det officielle, nordiske miljømærke Svanemærket, der er din garant for, at produktet lever op til tidens skrappe miljøkrav og er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori.
Svanemærke licensnr. 5086 0008

EPD Danmark

EPD Danmark er en organisation, der udgiver miljøvaredeklarationer for byggevarer efter anerkendte europæiske og internationale standarder. En EPD bruges til at dokumentere et produkts miljøpåvirkning, ressourceforbrug og affaldsgenerering. Tal, der skal bruges til at lave en LCA-beregning.
Hos Frøslev har vi produktspecifikke EPD-beregninger på en lang række af vores produkter.

Hvad er LCA og EPD?

LCA - Life Cycle Assessment (Livscyklusvurdering)


En LCA er livscyklusvurdering der sammenstiller og evaluerer alle input og output samt potentielle miljøpåvirkninger for et produkt eller system (fx en bygning) i hele dets livscyklus, dvs. fra udvinding af råmaterialer til endelig bortskaffelse eller genanvendelse. For en byggevare eller bygning kan det betyde produktion, byggeproces, driftsfase, endt levetid (nedrivning eller renovering), genbrug/genanvendelse/endelig bortskaffelse.


EPD - Environmental Product Declaration (Miljøvaredeklaration)


En EPD dokumenterer normalt hvilken miljøpåvirkning produktet har gennem hele dets livscyklus og dermed miljøpåvirkningen fra produktion, transport og bortskaffelse målt i CO2-ækvivalenter. En EPD er en standardiseret opgørelse (EN15804) – derfor giver det muligheden for at sammenligne produkter indenfor samme produktkategori.

  • Produktspecifik EPD: Indeholder miljøpåvirkningen fra produktion, transport, anvendelse og bortskaffelse målt i CO2-ækvivalenter.
    Vi har EPD på: Frøslev Abodo, Embla ThermoWood Fyr med og uden brandimprægnering, WRC med og uden brandimprægnering og Sature.
    Vores EPD’er indeholder modulerne: A1, A2, A3, A4, C2, C3, C4 og D
  • Branchespecifik EPD: Generelle værdier (Udvinding af råmaterialer, transport til fabrik og fremstilling) målt i CO2 ækvivalenter. Indeholder derfor kun modulerne A1, A2 og A3.
  • Hvor finder man en EPD? Alle Frøslev EPD’er findes hos EPD Danmark/EPD databasen. Du finder den via vores hjemmeside. Der findes også andre nationale EPD databaser f. eks. i Norge og Tyskland.

EPD bruges til Livscyklusvurderingerne (LCA), hvor EPD’en bruges til selve beregningen og til dokumentation. Den bruges også til at opnå point ved en DGNB certificering.

3,5 millioner tons CO₂  Så meget kan vi spare om året ved at udskifte traditionelle byggematerialer med træ. Kilde: CO₂-besparelse ved træbyggeri, Rambøll, 2020

Klar til de nye klimakrav?

Fra januar 2023 er der kommet et loft for, hvor meget CO₂ nye bygninger må udlede. Som bygherre skal du dokumentere, at I overholder klimakravene med en såkaldt LCA-beregning. De nye klimakrav skal være med til at skubbe byggeriet i en mere bæredygtig retning, et initiativ som Frøslev hilser mere end velkommen.

I den forbindelse spiller træ en afgørende rolle, da det er blandt de mindst miljøbelastende materialer. Materialevalget har stor betydning for et byggeris samlede klimabelastning, og derfor vil der være et øget fokus på at implementere træ og andre organiske byggematerialer i byggeriet.

Har du i forbindelse med større projektbyggeri i træ spørgsmål til de nye klimakrav, klimavenligt byggeri eller andet, kan du altid få hjælp hos Frøslev, hvor DGNB-konsulent Fredrik Svarre Nielsen sidder klar med hjælp og rådgivning.

Kontakt Fredrik Svarre Nielsen på telefon 51 23 10 36 eller mail fni@froeslev.dk

Sammen for mere træ i byggeriet

Sammen med andre danske leverandører af træ og træbaserede løsninger til byggeriet arbejder vi for at fremme det mere ansvarlige og holdbare byggeri.

Som medlem af foreningen Træ i Byggeriet arbejder vi for at øge anvendelsen af træ i byggeriet samt at udbrede kendskabet til træets mange anvendelsesmuligheder og bæredygtige egenskaber. I tillæg til dette udgiver vi også selv magasinet VIDEN OM TRÆ, der gennem artikler, video-reportager og podcasts sætter fokus på netop det: viden om træ.

Derudover er vi ambassadører for træ i Danmark og støtter træbranchens fælles informationsprojekt Træ.dk samt interesseorganisationen Træinformation, der arbejder for at styrke og udvikle markedet for træ i byggeriet.

Magasinet ‘Viden om træ’

Træ i byggeriet er mere aktuelt end nogensinde. Men træ er ikke bare træ – og den største barriere til mere træ i byggeriet er kendskabet til træ og træets egenskaber.

Derfor udgiver vi nu – og i fremtiden – magasinet VIDEN OM TRÆ.

Vil du vide mere?

Kontakt Frøslev, hvis du vil vide mere omkring vores tilgang til bæredygtighed.

Fredrik Svarre Nielsen

Specialist i bæredygtighed og DGNB

T: +45 51 23 10 36

fni@froeslev.dk