Bæredygtighed

Træ er det oplagte valg af materiale til tidens byggerier. Træet har nemlig en særlig evne til at lagre CO2 og så bliver det bare smukkere med tiden.

Hos Frøslev brænder vi for den bæredygtige løsning, derfor vil vi gøre det nemt, at tilegne sig viden om de mange muligheder der er, når der skal benyttes træ som bæredygtigt byggemateriale. Heldigvis er det i dag nemt at træffe et bæredygtigt valg!

Certificering

For os er det vigtigt at vi kan spore træet, så vi er sikre på at både den miljømæssige- og den sociale bæredygtighed ikke tilsidesættes. Derfor er vores træ FSC- eller PEFC certificeret.

Generelt om vores certificeringer

I Danmark bruges primært de 2 ovennævnte certificeringsordninger, da de er velintegrerede i træindustrien i store dele af verden. Hos Frøslev sikrer vi os, dels med køb af certificerede produkter, men også med tætte samarbejder, dialog og besøg direkte ved kilden, at vi til hver en tid har sporbarhed og sikkerhed for, at varerne vi leverer, lever op til vores egne høje etiske og kvalitetsmæssige krav.

Træ i Byggeriet

Vi er gået ind i klimakampen.

Sammen med andre danske leverandører af træ og træbaserede løsninger til byggeriet danner vi nu fælles front i kampen for et mere bæredygtigt byggeri.

Vi er med i den nye forening ”Træ i Byggeriet”, hvor agendaen er helt klar: Vi vil forklare danskerne, at en øget anvendelse af træ er afgørende for at nå de globale klimamål med hensyn til CO2-udledning.

PRESSEMEDDELSE 09.03.2019

"Træ i Byggeriet" har en målsætning om at forklare danskerne, at en øget anvendelse af træ er en afgørende forudsætning for at nå de globale klimamål med hensyn til CO2-udledning.

En bred kreds af danske leverandører af træ og træbaserede løsninger til byggeriet danner nu fælles front i kampen for et mere bæredygtigt byggeri.

Det sker med dannelsen af foreningen "Træ i Byggeriet". Den stiftende generalforsamling finder sted torsdag 28. marts på Hotel Sixtus i Middelfart, og bag dette initiativ står direktør Martin Tholstrup fra virksomheden Taasinge Elementer.

En arbejdsgruppe bestående af virksomheder som Scandi Byg, Lilleheden Limtræ, Palsgaard Spær, Superwood, Frøslev Træ og Taasinge Elementer har i de senere måneder arbejdet med at formulere formål og vilkår for foreningen, og det færdige forslag er blevet meget positivt modtaget i branchen.

Ifølge vedtægterne får den nye forening til formål at udbrede kendskabet til træets egenskaber samt at sætte fokus på, at en øget anvendelse af træ som byggemateriale er en afgørende forudsætning for, at vi kan nå de globale klimamål.

- Træ er i særklasse verdens mest klima- og miljøvenlige byggemateriale, og der er dramatiske klimaeffekter ved at omstille byggebranchen til mere træbyggeri, fortæller direktør Martin Tholstrup.

Færdig med beton
Det er et faktum, at eksempelvis beton, stål og tegl er energikrævende at fremstille. Men et andet parameter er levetiden. Beton kan, hvis det er beskyttet korrekt stå i hundrede år eller mere. Men træ har en anden fordel i forhold til CO2-udledningen, som beton ikke kan konkurrere på, siger Martin Tholstrup.

- For hver kubikmeter træ, der bruges som erstatning for et andet byggemateriale, reduceres CO2-belastningen af atmosfæren med i gennemsnit 1,1 tons CO2. Tillægges de 0,9 tons CO2, der bindes i træerne, mens de vokser, så sparer hver kubikmeter træ atmosfæren for op mod 2 tons CO2. I praksis betyder det eksempelvis, at bygger du et hus med en bærende konstruktion af træ i stedet for beton, halveres klimabelastningen.

Byggebranchen står højt på listen over klimasyndere. Måler man på energiforbruget i en bygning over 50 år, går halvdelen til opvarmning og drift, og den anden halvdel til opførelse af bygningen og til at fremstille byggematerialerne. Paradoksalt nok er det kun energiforbruget til opvarmningen og driften, der er reguleret i Bygningsreglementet. Resten er fuldstændig ureguleret.

- På verdensplan står fremstilling af byggematerialer i dag for omkring 10-15 procent af den samlede udledning af CO2. Det svarer nogenlunde til udledningen fra brændstoffet i samtlige biler, fly og skibe i hele verden. Og de potentielle CO2-besparelser på byggematerialerne er så store, at vi i Europa vil kunne nå en CO2-reduktion svarende til en fjerdedel af målet i Paris-aftalen, hvis blot vi øger andelen af træbyggeri med 10 procent.

Den stiftende generalforsamling er åben for interesserede trævirksomheder.

FSC

FSC-mærket er din sikkerhed for ansvarlig skovhugst samt forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen i skove verden over – lige fra de tropiske regnskove til de svenske nåleskove.

FSC varetager både miljø, mennesker og økonomiske forhold. Frøslev er medlem af FSC Danmark.

PEFC

PEFC står for bæredygtig skovdrift, dvs. en miljømæssig forsvarlig, social gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning for nuværende og fremtidige generationer.

Hos Frøslev forhandler vi naturligvis PEFC certificeret træ.

Svanemærke

Frøslev Heatwood i fyr og gran kan smykke sig med det officielle Nordiske Miljømærke Svanemærket. Ved at vælge Frøslev Heatwood kan man være sikker på at de skrappe miljøkrav omkring bæredygtighed og giftig kemi er overholdt.

Kort om Svanemærket:

  • Svanemærket er din garanti for at produktet er blandt de mindst miljøbelastende indenfor sin kategori.
  • Produktet lever op til tidens stigende og skrappe miljøkrav.
  • Minimum påvirkning af og stor hensyntagning til miljøet.

Frøslev Heatwood fyr og gran er svanemærket i klassen 'særligt holdbart træ'.

Træambassadør

Hos Frøslev er vi ambassadør for træ i Danmark og støtter Træ.dk, der er Danmarks træportal.

Vi støtter oplysningsarbejdet og formidlingen af veldokumenteret viden om verdens mest miljøvenlige råstof.