Billede Af Terrasse

Trykimprægneret træ er ikke, hvad det har været

I Skandinavien, hvor vi er beriget med gran- og fyrretræ i skovene og et tempereret klima, trives nogle træsorter i byggeri bedre end andre. Af den grund bygger vi bl.a. med trykimprægneret træ, som primært kommer fra netop fyr og gran.

Trykimprægneret træ er, som navnet indikerer, træ, der er imprægneret med en væske under tryk. Grunden til behandlingen er simpel – det handler om at forlænge træets levetid og holdbarhed, så det ikke blot kan tåle at stå ude et enkelt år, men i årtier. Det kan trykimprægneret træ, og det gør det til noget særligt.

”De træarter, vi har til rådighed lokalt, er primært skovfyr og gran. Ubehandlet har de kun en begrænset levetid udendørs i konstruktioner, idet de meget nemt bliver angrebet af trænedbrydende svampe. Det skyldes, at træet består af to trædele: splintved og kernetræ. Kernetræet har en rimelig holdbarhed, hvorimod splinten er meget forgængelig – den bliver nemt fugtet op og angrebet af svampe, hvilket reducerer træets styrke. Formålet med trykimprægnering er at beskytte det forgængelige splintved mod svampeangreb og forlænge træets levetid,” fortæller Thomas Venås, udviklingschef hos Frøslev.

Trykimprægneringsteknologien er udviklet og brugt i 60 år og forlænger levetiden på hvert enkelt bræt med 4 til 6 gange sammenlignet med ubehandlet træ. I imprægneringsvæsken Frøslev bruger, er der 98% vand og 2% kemikalier. Hovedbestanddelen af de 2% kemikalier er kobber, som giver beskyttelsen over for svampe og træet den grønne farve. Udover kobber har man to andre svampedræbende midler tilsat.

FORDELENE OPVEJER ULEMPERNE
Trykimprægnering handler i sin essens om at udnytte de ressourcer, vi har til rådighed lokalt bedst muligt. Alligevel er der størst efterspørgsel på at høre om alternativerne som fx varmebehandlet træ. Det er der en historisk grund til, forklarer Thomas:

”Førhen var der mange små producenter af trykimprægneret træ uden ordentligt styr på miljøforholdene, hvilket resulterede i forurening af jorden. I dag er de her processer primært koncentreret hos få, professionelle producenter, som har styr på processerne og miljøsiden, hvilket gør tryk­imprægneret træ til et oplagt byggevalg.”

En anden grund til, at trykimprægneret træ vælges fra, skyldes tanken om, at man tager rent og friskt træ fra skoven og imprægnerer det med et tungmetal, som udvaskes til jorden, når træet er i brug. Men i virkeligheden er udvaskningen meget lav, og mængden af kobber kan ofte slet ikke måles i jorden.

”Midlerne, der bliver brugt til imprægneringen, er veldoku­menterede og godkendt af Miljøstyrelsen og effektivitetsvurderet ift. miljøpåvirkning. Derfor er det ærgerligt, at man fokuserer på, at der udvaskes tungmetaller – da de mange fordele ved trykimprægneret træ langt opvejer ulemperne.”

TRYKIMPRÆGNERET TRÆ ER ET BÆREDYGTIG VALG
Trykimprægneret træ er i mange tilfælde et bæredygtigt valg af byggemateriale. Det skyldes, at bæredygtighed i træ i høj grad handler om produkternes levetid og det indlejrede energiindhold.

”Når man vælger træ, er det vigtigt at overveje, hvor lang tid det skal holde for at kunne estimere, hvor mange gange man i bygningens levetid skal skifte materialet ud, fordi det er nedbrudt. Sammenlignet med en terrasse af fx sibirisk lærk eller betonfliser, så er trykimprægneret træ ofte mest bæredygtigt (Træ­håndbog 74, se graf). Men alene fordi der er kobber i trykimprægneret træ, så bliver det valgt fra, selvom tallene taler deres tydelige sprog og viser, at det er det mest bæredygtige valg. Man ser simpelthen bort fra alle mellemregningerne,” forklarer Thomas.

FRØSLEV GARANTERER 20 ÅRS LEVETID
Trykimprægneret træ har været på markedet i 60 år, hvorfor der i dag kan måles helt præcist på kvalitet og holdbarheden. Det er systemer, der her været på plads i mange år, og derfor er det de eneste produkter, Frøslev giver garanti på.

”Det er helt unikt for trykimprægneret træ, at man giver garanti på holdbarheden. Det betyder en større grad af forudsigelighed, performance bræt til bræt, og det gør totaløkonomien langt nemmere at beregne. Det er en stor investering en bygherre foretager, og i rigtig mange tilfælde, hvor man fx vil lave en facade, der skal stå og patinere og blive grå, eller hvis den skal males, så man kan lige så godt bruge trykimprægneret træ, som performer meget mere ensartet, og hvor vi garanterer 20 års holdbarhed på en stor del af sortimentet. Ser man på pris og holdbarhed i fore­ning, så er tryk­imprægneret træ et sikkert valg,” afslutter Thomas.

CO2 AFTRYKKET AF SEKS FORSKELLIGE TERRASSETYPER
Global warming potential for seks forskellige terrasser med en levetid på 30 år. Efter rapporten ”lca on ntr treated wood decking and other decking materials” (teknologisk institut og ivl swedish environmental research institute, 2018). Kilde: træinformation (2019), træhåndbog 74.

5 GRUND TIL AT BYGGE MERE MED FRØSLEV TRYKIMPRÆGNERET TRÆ

  • Billigt i indkøb
  • Lavt CO2-aftryk
  • Performer ensartet og forudsigeligt
  • 20 års garanteret holdbarhed
  • Bæredygtigt materialevalg