Gettyimages 471280871

Træerne vokser på byggebranchen

Der ses en klar tendens til, at træ i stigende grad anvendes i byggebranchen, konkluderer en uvildig rapport fra Rambøll fra 2021. Den stigende bevidsthed om materialernes klimabelastning kombineret med et stærkt, politisk fokus på at reducere byggebranchens klimaaftryk er en stor del af forklaringen.

Over de seneste 5 år har byggeaktiviteten i Danmark været eksplosiv. Men gennem en årrække har forbruget af træ ikke fuldt med den overordnede stigning i byggeaktiviteten, hvorfor andelen af træ faktisk er faldet. Men det billede har ændret sig. De seneste år er forbruget af træ i byggebranchen nemlig steget, og denne udvikling skyldes blandt andet, at byggebranchen i stigende grad er begyndt at bruge træ i bærende konstruktioner. Her kan der være store klimareduktioner at hente, især når træ går ind og erstatter fx stål eller beton.

I Danmark er byggebranchen ansvarlig for 30 % af den samlede CO2-udledning – mens den på verdensplan står for hele 40 %. Eftersom træ optager CO2, mens træet vokser, og i sin natur fungerer som et CO2-lager, betragtes træ som et CO2-negativt materiale, mens det er i brug. Netop af den grund er træ et effektivt værktøj til at reducere byggebranchens klimaaftryk og nå regeringens mål om at reducere Danmarks samlede CO2-udledning med 70 % inden 2030.

 

  • Verdens skove udgør et stort lager af CO2 – alene de europæiske skove binder ca. 150.200 milliarder ton CO2 (Træ i Byggeriet).
  • Også træprodukter udgør et stort CO2-lager. I Europa lagrer træprodukter ca. 220 millioner ton CO2 (Træ i Byggeriet).
  • Træ ophører først med at lagre CO2, når det brændes eller rådner. I så fald går træet fra at være CO2-negativt til CO2-
  • neutralt, da det frigiver samme mængde CO2, som det optog, da det voksede i skoven (Dansk Skovforening).

Kilde: Rambøll Management Consulting, 2021