The Farmhouse 07 Barns BXB Studio

I ét med naturen

På en bakket grund omgrænset af et idyllisk landskab har BXB studio renoveret en 100-år gammel polsk landejendom og forvandlet den til et moderne familiehus bestående af fem forbundne lader i forening med det originale hus.

Designfilosofien bag The Farmhouse udspringer af forholdet mellem mennesker og natur og bevarer en stærk reference til stedet, historien og traditionerne. Renoveringen handlede således ikke kun om at skabe et moderne hjem, men om at etablere balancerede rum, der som støbt ind i landskabet forener funktion med lokale traditioner og den smukke natur.

Mens landejendommens originale hus er bevaret, er de fem oprindelige udhuse erstattet af fem sammenhængende lader. Med blik for solens bevægelse, det omkringliggende landskab og bygningernes funktioner har arkitekterne placeret og organiseret laderne på ny. Træ er et gennemgående designelement, som ses på facaderne i forskellige former og udtryk, og det fungerer blandt andet som reference til ejendommens originale træudsmykning.