Byggeplads1

Hurtig, enkel og grøn byggepross

Ved Lalandia i Søndervig monterer Taasinge Elementer ét nybygget sommerhus om dagen. Den effektivitet er mulig, fordi man bygger med træelementer. Udover en hurtig og enkel byggeproces giver træelementer også en fleksibel arkitektur, ligesom det er et bæredygtigt byggemateriale.

I det Sydfynske Øhav, nærmere bestemt Taasinge, ligger hovedkontoret for Danmarks største og ældste producent af træelementer, Taasinge Elementer. Siden 1971 har de produceret skræddersyede, flade træelementer til alle typer af større byggerier i Danmark – både nybyggeri og renovering. Hos Taasinge Elementer er der derfor ingen standardvarer. Alle elementer er individuelt designet og bygget til hvert projekt.

”Der er ikke noget, man kan bygge med andre materialer, som man ikke også kan lave med træ. Træelementer giver en meget fleksibel arkitektur, og der er ikke nogen designmæssige begrænsninger. Med flade elementer kan man bygge præcis, som man vil – og det gør vi,” forklarer Martin Tholstrup, adm. direktør i Taasinge Elementer og formand i Træ i Byggeriet.

I Danmark er man ikke for alvor hjemmevant i at bygge med træ. Faktisk er der kun 8% træ i byggeri i dag ifølge foreningen Træ i Byggeriet.

”Ved at henvende sig til os får man færdige elementer i træ klar til monteringen. Vi overtager nemlig projekteringen, løsningerne, detaljerne, lydgodkendelser og brandgodkendelser. Så en meget stor del af det at opfinde en ny bygning, det slipper man for, fordi vi har ekspertisen, godkendelserne, og vi ved præcis, hvordan det skal gøres,” fortæller Martin Tholstrup.

MED ØJE FOR DEN GRØNNE OMSTILLING
Et byggeri med træelementer vil i gennemsnit bestå af mellem 50-90% træ. I det tyvende århundrede arbejdede man med træelementer, fordi det var en god måde at bygge på. I dag skyldes det især den grønne omstilling, forklarer Martin Tholstrup:

”I de seneste tre-fem år har vi fået et ny fokus pga. klimamålene, og fordi den grønne omstilling har brug for, at byggeriet bliver mere bæredygtigt. Og til det er der et helt afgørende våben, og det er at bygge mere med træ, som er CO2-neutralt.”

Interessen for at bygge med træ i Danmark har eksisteret i lang tid, men det er nu, at Taasinge Elementer for alvor kan mærke udviklingen, som kun lige er begyndt.

”I dag er der i gennemsnit 8% træ i byggeri. Men det skal fylde mere. Og der er ingen tvivl om, at nu er viljen her også politisk, det kan vi tydeligt mærke,” fortæller Martin Tholstrup.

INTET BÆREDYGTIGT BYGGERI UDEN TRÆ
I forhold til et byggeris CO2-udledning er der to faser at forholde sig til: byggeriets opførelse og drift. Siden 1970’erne har man arbejdet målrettet på at reducere energiforbruget i driften. Gennem bl.a. efterisolering, energiruder, LED-lys og strenge krav til nybyggeri er man lykkedes med at reducere energiforbruget så meget, at det næsten ikke kan reduceres mere, fortæller Martin Tholstrup.

Det er en imponerende udvikling, som betyder, at man i dag bruger mere energi i byggefasen og på de byggematerialer, man bygger med, end man gør i hele bygningens levetid.

”Det skyldes, at vi har tradition for at bygge med beton, tegl og stål, som har et enormt højt CO2-aftryk. Beton og stål alene står for 15% af verdens samlede CO2-udledning. Hvorimod træ er CO2-neutralt og faktisk CO2-negativt, så længe det er i brug. Der, hvor det batter, er derfor, når man, hvor det giver mening, vælger træ frem for et mere miljøbelastende materiale,” forklarer Martin Tholstrup.

For at komme byggeriernes store klimapåvirkning til livs, skal CO2-udledningen i byggefasen nedbringes. Parisaftalen foreskriver, at i 2030 skal CO2-udledningen være faldet med 70%, og i 2050 skal verden være CO2-neutral.

”Klimaneutralt samfund i 2050 – det når vi kun, hvis byggebranchen omstiller sig. Fordi byggebranchen står for 40% af verdens samlede CO2-udledning,” forklarer Martin, som udover at være adm. direktør i Taasinge Elementer også er formand for foreningen Træ i Byggeriet, som består af en række medlemmer af den danske træindustri.

Foreningen arbejder bl.a. for at øge mængden af træ i byggeri fra 8% til 20% i 2030.

EFFEKTIVITET OG GOD KVALITET
Udover træelementers bæredygtige og arkitektoniske egenskaber tilbyder byggeformen også en høj effektivitet og kvalitet samt lavt spild. Det skyldes især den industrielle fremstilling af elementer.

”Vi producerer alle elementer på vores fabrikker og har planlagt en produktion, hvor vi har fuld kontrol med råvaren, tidsplanen, kvaliteten, spild og affald, og vi har fuld kontrol over vejrforholdene. Dvs. alle de processer, der altid er et problem på byggepladsen, dem har vi taget ind i en fabrik. Så den periode, man arbejder på byggepladsen, hvor man skal passe på med vand og regn, og hvor tingene skal fungere, er så lille, som den kan blive,” fortæller Martin Tholstrup.

Den industrielle fremstilling betyder, at man kan garantere en helt anden effektivitet og kvalitet, end man kan fx ved byggeri på pladsen, hvorfor elementer fordrer en hurtig og enkel byggeproces. Men timing er alt, som man siger, og det gælder også i byggeri med træ.

Jo senere vi kommer ind i processen, jo flere beslutninger er truffet. Og det at bygge med træ, det er en anden måde at bygge på. Så man kan risikere at være låst af metoder, som tilhører et andet materiale. Det oplever vi desværre tit. Og det er ærgerligt at bygge et træbyggeri, som var det et betonbyggeri, for så udnytter man ikke det unikke, træet kan. Martin Tholstrupadm, direktør i Taasinge Elementer/formand i Træ i Byggeriet

HURTIG OG ENKEL BYGGEPROCES I SØNDERVIG
I Søndervig i Vestjylland opføres 280 nye sommerhuse i tre forskellige typer for Totalentreprenøren JCN Bolig ved Lalandia Feriepark. Taasinge Elementers rolle er dels at være med til at udvikle projektet, og dels at producere og industrielt fremstille alle bygningselementerne. Dertil leverer og monterer de elementerne på byggepladsen.

”Det er lige ud ad landevejen. Vi bygger 280 huse i tre forskellige modeller, og vi kan rejse ét sommerhus om dagen. Det er en hurtig og enkel byggeproces, fordi elementerne er klar til montering, så snart de rammer byggepladsen.” Projektet er nu ca. halvvejs og forventes afsluttet i august måned 2021. I et projekt som Lalandia feriepark er tid, kvalitet og effektivitet altafgørende, og det er netop her træelementer har sin fordel.

”Det er en meget stor byggeplads, og flowet på byggepladsen er helt essentielt for, at det bliver en succes. Derfor er træelementer ideelle, fordi de fremstilles industrielt med meget høj færdighedsgrad, hvorfor vi kan garantere ét hus om dagen,” afslutter Martin Tholstrup.