Norreport Station 02 Credit Rasmus Hjortshoj Coast

Grøn og glad i låget

En grøn by er en by i balance. Desværre betyder den tiltagende koncentration af mennesker, bygninger og trafik, at storbyerne bliver tættere, mere forurenede og mindre grønne. Heldigvis er mulighederne mange for at øge mængden af natur – selv i en tætbefolket storby. Eksempelvis med grønne tage, facader og baggårde.

Denne type vegetation arbejdes der med at udbrede i mange storbyer – og det er med god grund.

Plantevækst på tage, facader og baggårde kan bidrage til at reducere luftforureningen og luftfugtigheden samt øge biodiversiteten i byen, uden det kræver ekstra plads. Herudover aflaster det kloaksystemet under regnskyl ved at optage nedbør og mindsker energiforbruget i bygningen ved at styrke isoleringen.

I lande med lave temperaturer virker et grønt tag isolerende, da det opfanger og gemmer varmen – mens det i lande med høje temperaturer har den modsatte effekt og isolerer det indre rum mod varme.

Det grønne og frodige udtryk på ejendommes bygninger giver noget særligt levende til en by hele året rundt, og så passer det tilmed sig selv.

Nørreport Station i København er et spændende eksempel på grøn beplantning – her er tagene dækket af vegetationen som følge af ønsket om at fremme bæredygtig udvikling og forbedre luftkvaliteten i byen.

Kilder: Københavns Kommune og Dansk Arkitektur Center