Trae Collage

En videnspartner til træbyggeriet

Som en aktiv medspiller på markedet for træproduktion i Danmark er Frøslev måske bedst kendt for sine brædder, planker og stolper. Men med snart 100 år i branchen og en enorm passion for træ vil Frøslev i stigende grad spille sig selv på banen som en videnspartner. Frøslev spiller nemlig på træbyggeriets hold, og for at sejre skal der mere viden om træets mulige anvendelser og løsninger på banen.

I Frøslev handler det ikke ”bare” om bæredygtige brædder, planker og stolper eller kvaliteten i forarbejdningen. Fabrikshylderne nær Jyllands sydligste grænse bugner også af snart 100 års oparbejdet viden, som virksomheden er klar til at dele med branchen på mere systematisk vis end før med det formål at styrke træbyggeriet i Norden og skabe bedre og mere bæredygtige byggerier. ”Videnspartner” kalder Frøslev sig nu, og det er der en helt særlig grund til, forklarer Martin L. Petersen, direktør i Frøslev:

”Vi er træfolk, og vi vil gerne være med til at udvide brugen af træ og støtte udviklingen af træ, fordi vi ønsker, at træets fordele skal frem i lyset – og udviklingen af dansk træbyggeri styrkes. Og den måde, vi kan styrke det på, er ved at være ”videnspartner”, som efter mange overvejelser jo opridser, hvad vi gerne vil – nemlig at hjælpe kunden til at finde den rigtige løsning på et objektivt og velargumenteret grundlag.”

Men det er ikke en opgave, man går til sådan ”bare” lige, understreger han:

”Når vi så siger, at vi vil være videnspartner, så ved vi, det er noget, der forpligter. Det handler om at dele ud af den viden, man har, og det kan vi, fordi vi har arbejdet med træ, siden vi blev grundlagt. Vi bilder os på ingen måde ind, at vi besidder al viden om træ, tværtimod lærer vi nyt hver dag. Men vi har meget relevant viden inden for især træfacader og det synlige træ. Og den viden vil vi gerne dele, fordi vi kan se, at markedet kan bruge det.”

FRA BRÆT TIL SAMLET LØSNING
Frøslevs historie starter i 1931, da Frøslev Savværk blev grundlagt. Siden da er virksomheden vokset omkring helt klassiske værdier som købmandskab og ordentlighed. I takt med at virksomheden har udviklet sig, har også efterspørgslen efter viden om træ udviklet sig. Derfor er tiden moden til at spille Frøslev på banen på en ny måde.

”Vi oplever en stor efterspørgsel efter sparring om træ. For når man arbejder med træ, er der mange faldgruber. Og viden er essentiel for at mindske risikoen for at falde i en af de fald­gruber, der risikerer at begrænse brugen af træ som byggemateriale fremadrettet. Og det er vores rolle og forpligtelse at gøre vores til, at dialogen om træ er så objektiv og saglig som mulig,” fortæller Martin L. Petersen.

I Danmark bygger vi i gennemsnit med 8 % træ ifølge Træ i Byggeriet. Det er ikke meget, træets kvaliteter taget i betragtning – hvilket samtidigt betyder, at vækstpotentialet er stort. Også i det lys er viden om træ essentiel, og derfor er det tid til at åbne branchens øjne for de mange muligheder, der er med træ, fortæller han og uddyber:

”Når en bygherre vil bruge træ, findes der mange forskellige muligheder – der er 100 veje at gå, altid – derfor er det vigtigt at finde den rigtige løsning, der passer præcis til det givne projekt. Som videnspartner kan vi være med til at synliggøre alle mulighederne, så der tages de bedste valg og skabes de mest succesfulde byggeprojekter. Det vil vi gerne bruge mere energi på – og på den måde gå fra ”bare” at levere brædder, planker og stolper til at sparre omkring den samlede løsning.”

Vi er ærlige, og vi vil kun sparre med vores kunder på ærlig vis. Det kan godt betyde, at vi mister nogle mulige ordrer – det har vi faktisk ofte oplevet. Men på den lange bane, så er vi overbevist om, at det er den rigtige måde at være partner på. Martin L. Petersen, direktør i Frøslev

PÅ TRÆETS PRÆMISSER
Træ er et unikt materiale, som fordrer særlige bygge- og anvendelsesmetoder, og derfor kræver det viden og tradition at bygge godt med træ. Især af de grunde sker det, at træ fravælges som byggemateriale herhjemme, og det er netop den tendens, Frøslev ser sig forpligtet til at handle på. Så træ kun fravælges, når det ikke er den rigtige løsning.

”Med mange års erfaring ved vi, at har bygherre og/eller entreprenør været usikker omkring brugen af træ, så er de typisk gået fra det. Og vi ønsker ikke, at man skal fravælge træ, fordi man er usikker og mangler viden. Det skal man kun gøre, hvis træet ikke er det rigtige valg i den givne situation. Beslutningen skal ske på et korrekt grundlag, den skal være objektivt, og viden skal være tilgængelig. Det ser vi os forpligtede til at bidrage med, så de valg, der bliver truffet i et byggeri, er objektive,” fortæller Martin L. Petersen. 

DEN ÆRLIGE PARTNER ER DEN LIVSLANGE PARTNER
At være objektiv betyder også, at man risikerer at tale sine egne løsninger imod, men det er Martin L. Petersen ikke nervøs for – tværtimod er det en vigtig del af pakken.

Eksempelvis skinner det som regel igennem, hvis løsninger ikke er udtænkt af træfaglige, fortæller Martin L. Petersen, og især i de tilfælde er det vigtigt at tilbyde sparring.

”Vi oplever ofte at modtage løsninger, som ikke er lavet af en ”træmand”. Hvor vi ved, det ikke vil være den rigtige facadeopbygning, eller det ikke vil være den rigtige profilering at bruge. Og i sådanne tilfælde siger vi, at den pågældende løsning ikke er optimal og indgår i dialog om alternative og bedre løsninger,” fortæller Martin L. Petersen.

Fordi en bedre løsning giver som bekendt et bedre resultat, og det er i sidste ende hele fidusen med dette træk, konkluderer han:

”Som videnspartner får vi lov til at yde en service og gøre en forskel, som vores kunder får noget ud af. For med sparring og dialog vil kunden ende med en bedre løsning, end den der måske var tiltænkt. På den måde er vi skridt for skridt med til at sikre, at kundens – og deres kunders – forretninger bliver optimeret i takt med, at deres fejlmarginer og risici bliver mindre. Og det er sådan set hele vores mål med det. Og så lever vi med at gå glip af en ordre på en løsning, som vi alligevel ikke ville kunne have stået inde for.”