Trykimpraegneret Brun Varbergparken 02

Trykimprægneret træ

Frøslev er Danmarks største producent af trykimprægneret træ produceret efter Nordisk Træbeskyttelsesråds standarder. Imprægneringen forlænger træets naturlige holdbarhed, gør det meget hårdført og beskytter det mod råd, svampe- og insektangreb, hvilket gør trykimprægneret træ velegnet til de fleste udendørs byggeprojekter.

Derfor skal du vælge trykimprægneret træ

  • Imprægneret helt ind til træets kerne
  • Beskyttet mod råd, svamp og insektangreb
  • Grøn- eller brunimprægneret
  • Velegnet til de fleste udendørs projekter
  • Produceret efter Nordisk Træbeskyttelsesråds standarder (NTR)
  • Meget holdbart (NTR AB: biologisk holdbarhedsklasse 1)
  • 20 års holdbarhedsgaranti på udvalgte produkter

Alt trykimprægneret træ fra Frøslev er enten FSC- eller PEFC-certificeret. Læs mere om certificeringerne her

Grøn

De fleste forbinder trykimprægneret træ med en grønlig farve. Farven stammer fra kobberet i imprægneringsvæsken og vil med tiden fortage sig.

I dag anvendes kobber og fungicider til imprægnering i Danmark, hvor kobberindholdet ligger mellem 0,1-0,2 % af træets vægt. Kobberforbindelser udløser først en klassificering som farligt affald med hensyn til sundhedsfare, når koncentrationen er højere end enten 20 % eller 25 %. Dansk imprægneret træ er således ikke klassificeret som farligt affald ifølge Miljøstyrelsen.

Brun

Det er også muligt at trykimprægnere træ, så det bliver brunt i stedet for grønt. Træet gennemgår samme beskyttende proces. Den eneste forskel er, at imprægneringsvæsken er tilsat et brunt farvepigment, som bliver aflejret i træets overflade og maskerer den grønne farve.

Brunimprægneret træ har samme holdbarhed som traditionelt trykimprægneret træ, men med en varm, gylden farve. Vær opmærksom på, at den brune farve kan variere.

Patinering og vedligeholdelse

Farven patinerer over tid

Hverken grøn- eller brunimprægneret træ kan betragtes som overfladebehandlet eller malet, hvorfor farven med tiden vil patinere og blive mere grå.

Især den brune farve vil gradvist falme på grund af UV-påvirkning fra solen. Hvis det behandlede træ er fuldt soleksponeret som fx på en terrasse uden overdækning, kan træet falme ganske hurtigt. 

 

Forlæng træets levetid med vedligeholdelse

Træ er et levende materiale, der påvirkes af vind og vejr. Men med løbende vedligeholdende overfladebehandling kan du forlænge træets levetid og få det til at holde i mange år. 

Ønsker du at bevare den brune nuance ved brunimprægneret træ, skal det løbende plejes med pigmenteret, transparent træolie. Ønsker du en malet overflade så brug et hel- eller halvdækkende træbeskyttelse. Mal dog ikke terrassebrædder, da de vil blive glatte.

Tilpassede brædder (savede, forarbejdede eller andet) skal desuden efterbehandles med et egnet grundingsmiddel på snitflader som fx GORI Transparent Grunder 11.

Sådan fremstiller vi trykimprægneret træ

Hos Frøslev imprægnerer vi efter Nordisk Træbeskyttelsesråds standarder, og derfor finder du NTR-symbolet på vores træ. Det er din garanti for, at træet er imprægneret med et middel, der er godkendt i Norden.

MILJØ

Trykimprægneret træ har ikke altid haft det bedste omdømme hvad angår miljømæssig belastning. Dette skyldes bl.a. behandlingen af jernbanesvæller og telefonpæle, der har været imprægneret med andre kemiske stoffer, end der anvendes i dag. Det blev således anset som miljøfarligt affald. Sådan ser det heldigvis ikke ud i dag!
Tidligere har der bl.a. været anvendt kreosot, arsen og krom i imprægneret træ - dette er ikke længere tilfældet for dansk imprægneret træ. Det er forbudt at anvende arsen til imprægneret træ i Danmark. 

I dag anvendes kobber og en række organiske stoffer (fungicider) til imprægnering i Danmark, hvor kobberindholdet ligger mellem 0,1-0,2 % af træets vægt. Kobberforbindelser udløser først en klassificering som farligt affald med hensyn til sundhedsfare, når koncentrationen er højere end enten 20 % eller 25 %. Den grønne eller grå/grønne farve på trykimprægneret træ stammer fra kobberet. Dansk imprægneret træ er således ikke klassificeret som farligt affald jf. Miljøstyrelsen. Dette gælder således også for alt træ trykimprægneret hos Frøslev. Hvor træet desuden er enten FSC® eller PEFCTM certificeret. Husk dog altid, at imprægneret træ ikke må anvendes i brændeovne eller havebål. Trykimprægneret træ bør bortskaffes jf. kommunens anvisninger.

Ved trykimprægnering bliver træbeskyttelsesmidler presset ind i træet under tryk. Træbeskyttelsen indeholder aktive stoffer mod råd, svampe og insekter. Det gør træet langt mere modstandsdygtigt over for biologisk nedbrydning og forlænger derfor dets levetid.

Ved trykimprægnering opnås en dyb og fuld indtrængning af de beskyttende midler i splintveddet, som er den mest porøse del af træet. Splintveddet mættes med imprægneringsvæske og bliver derved beskyttet mod biologiske organismer. Kerneveddet gennemtrænges normalt ikke ved imprægnering, da strukturen og kernens tæthed samt indhold af harpiks og kernestoffer ikke tillader indtrængning af imprægneringsmidlerne.

Imprægneret træ må ikke anvendes i brændeovne eller havebål, men skal bortskaffes under ordnede forhold. Følg din kommunes anvisninger i forhold til affaldshåndtering.

Sådan fremstiller vi trykimprægneret træ

Fase 1

Træet placeres i specialudviklede ståltanke.

Fase 2

Alt luft suges ud af tanken.

Fase 3

Tanken fyldes med imprægneringsvæsken.

Fase 4

Under højt tryk presses imprægneringsvæsken ind i træet.

Fase 5

Overskydende væske pumpes ud og gemmes til senere brug.

Efter tørring fikseres træet i 48 timer, så det tørrer ordentligt. Det er et krav fra Miljøstyrelsen og gælder kun dansk trykimprægneret træ.

CERTIFICERET PRODUKTION

Vi anvender kun imprægneringsmidler, der er risikovurderet og godkendt af Miljøstyrelsen. Det giver sikkerhed for både holdbarhed og miljø. Dansk Imprægneringskontrol sikrer sammen med vores interne kontrol kvaliteten af vores proces og produkter.

Trykimprægneret træ

Download dokumentation

Download og læs al dokumentation vedrørende trykimprægneret træ