Thermowood Fyr Brand HF VUC Nyborg 01

BRANDBESKYTTET TRÆBEKLÆDNING

Frøslev tilbyder brandimprægneret træ til både ind- og udvendigt brug. Udvendigt tilbyder vi Frøslev FRX (brandimprægneret træ uden behov for overfladebehandling) samt Frøslev FlameBarrier, som er brandmalet beklædning i alle dækkende farver.

Til indvendig aptering findes Acoustic Design by Frøslev, som er produkter til vægge og lofter med høje brandkrav fx til kontordomiciler, hoteller og undervisningslokaler.

Godkendelser

Løsningerne er godkendt i henhold til EN16755 EXT, og produktionen er omfattet af den lovpligtige certificeringsordning i henhold til Byggevareforordningen og EN14915.

Frøslev FRX brandimprægnering

Frøslev brandimprægnering er brandhæmmet træ til udvendig beklædning. Brandimprægneringen foretages på profiler til tæt samling samt dobbeltlamelprofil 6255P. Brandimprægneringen er ikke-hygroskopisk og er i EU brandklasse B-s1, d0 eller B-s2, d0 afhængig af træart.

Produkterne er godkendt i henhold til EN16755 EXT uden krav om overfladebehandling og vedligeholdelse. Produktionen er omfattet af lovpligtig tredjepartskontrol og der findes ydeevnedeklaration og ydeevnekonstanscertifikat.

Brandbeskyttelsen er vandfast og opløses ikke af regnvand eller nedbrydes af solens UV-lys. Midlet er ikke synligt på træets overflade, dog kan der for brandimprægneret ThermoWood af fyrretræ opleves afsmitning på tilstødende bygningsdele. Dette bør observeres i designfasen.

Brandimprægneringen er uden vedligeholdelseskrav. Dette giver træet mulighed for at ældes naturligt, hvilket giver træet dets unikke udseende.

 

Træarter

Vi brandimprægnerer følgende træarter:

 • Western Red Cedar / Cedertræ
 • ThermoWood / Frøslev Embla i fyr
 • ThermoAsk

Frøslev FlameBarrier

FlameBarrier er brandmalet træ til udvendig beklædning. Brandmaling foretages på granprofiler til tæt samling. Brandmalingen er en systembehandling som kan vedligeholdes og er i EU brandklasse B-s1,d0. Produktet er godkendt i henhold til EN16755 EXT

Produktionen er omfattet af lovpligtig tredjepartskontrol og der findes ydeevnedeklaration og ydeevnekonstanscertifikat.

Brandbeskyttelsen ligger i et primer-lag og er beskyttet mod ældning af en top coat. Produktet kan tones i alle dækkende farver.

Der er op til 10 års interval mellem vedligeholdelsesbehandling; afhængigt af eksponering. Vedligeholdelsesvejledning foreligger.

 

Træarter

Vi brandmaler følgende træarter:

 • Gran

Indvendig, brandbeskyttet træbeklædning

Acoustic Design by Frøslev tilbyder dansk producerede specialløsninger i træ til projektbyggeriet som f.eks. skoler, daginstitutioner, plejecentre samt større eller mindre erhvervsdomiciler, hvor der stilles krav til brandteknisk dokumentation. Vi har bred viden om træ, design og bearbejdningsmuligheder og dyb indsigt i branddokumentation, akustisk opbygning og bygbarhed, som i stigende grad kræves i nutidens byggeri.

Produkterne er brandimprægneret og efterfølgende overfladebehandlet med en mat, brandneutral lak. Overfladebehandlingen kan tones i mange farvenuancer.

Der gælder forskellige krav til brandteknisk dokumentation for nedhængte lofter og indvendig aptering/beklædning. Certificeret brandrådgiver bør altid inddrages tidligt i processen for at sikre overensstemmelse med bygningens brandstrategi.

 

Se mere på acousticdesign.dk

 

Fremstillingsprocessen

Processen FRX brandimprægnering

Træet gennemgår efter tørring og profilering en vakuum-trykimprægneringsproces med brandbeskyttelse.

I imprægneringsprocessen presses brandimprægneringsmidlet ind i cellestrukturen. Træet tørres herefter tilbage til korrekt fugtindhold. Træet er nu brandhæmmet på alle sider og klar til brug.

Funktionsbeskrivelse

Det grundlæggende princip er, at træet ikke må bidrage til en eventuel brand og kun tilføre minimalt med energi og røgudvikling.

Træet kan ikke gøres ubrandbart, men ved en brand reduceres indbrændingen og brandspredningen på overfladen af træet kraftigt, når brandimprægneringsmidlet aktiveres via den varme, der opstår ved branden. Den kædereaktion, der starter i brandbeskyttelsesmidlet, danner dels vanddamp, som sænker temperaturen på overfladen, dels kuldioxid, som fortynder de brandbare gasser, der opstår. Resultatet er, at træet kun forkulles og dermed ikke bidrager til brandspredning og væsentlig røgudvikling. Det dannede kul-lag har yderligere den funktion, at det isolerer det bagvedliggende træ mod varmepåvirkning.

Miljø

Brandbeskyttelsesmidlet er ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller farligt for miljøet.

Processen Flamebarrier

Træet gennemgår efter tørring og profilering en overfladebehandling i et industrielt maleranlæg.

Træet tørres herefter tilbage til korrekt fugtindhold. Træet er nu brandhæmmet på alle sider og klar til brug.

Efterbehandling

Efterbehandling FRX brandimprægnering

Produktet kan ikke males, og godkendelsen bortfalder ved anvendelse af ikke-certificerede løsninger. Her tilbyder Frøslev andre løsninger, se nedenfor.

Man kan i begrænset omgang bore huller i og afkorte træet uden at dette påvirker brandbeskyttelsesegenskaberne.

Efterbehandling FlameBarrier

Man kan i begrænset omgang bore huller i og afkorte træet uden at dette påvirker brandbeskyttelsesegenskaberne.

Produktet skal vedligeholdes efter vores anvisninger.

Bliv klogere på brandklasser

Materiale:

 • A = Ubrandbart
 • B = Brandhæmmet
 • D = Ikke brandhæmmmet, ubehandlet

Røg:

 • s1 = Meget begrænset røgudvikling
 • s2 = Begrænset røgudvikling
 • s3 = Intet krav til røgudvikling

Brændende dråber:

 • d0 = Ingen brændende dråber
 • d1 = Begrænset mængde dråber
 • d2 = Intet krav

Konstruktion:

 • Beklædning: Ex. beton / vindspærre K1 10, B-s1, d0
 • Regnskærm: klasse B-s1, d0

Krav omkring brand

Mange tror fejlagtigt, at det er svært at bygge i træ, når talen falder på emnet brand. Men træ er tværtimod meget branddrøjt og opfører sig ofte bedre i en brand end eksempelvis stål. Rigtigt dimensioneret holder en trækonstruktion, eksempelvis en sportshal, sig længere stående end en tilsvarende hal lavet i stål.

Dette, fordi stål relativt hurtigt varmes op og begynder at bøje. En trækonstruktion derimod, holder sin styrke langt længere og falder først sammen, når der næsten ikke er mere træ tilbage - træet vil brænde, men ganske langsomt, kun mellem 0,6 og 0,8 mm/minut.

Før man går i gang

Tag stilling til:

 • Er det er en 'indvendig beklædning' eller en 'udvendig beklædning'
 • Er man indenfor 20 % reglen (se forklaring nedenfor)
 • Er brandkravet: D-s2, d2 / [K1 10] D-s2,d2 eller B-s1, d0 / [K1 10] B-s1,d0 - eller et brand-adskillelseskrav eksempelvis klasse:
  • R 30 - bærende, men ikke adskillende bygningsdel
  • EI 30 - ikke bærende, men adskillende bygningsdel
  • REI 30 - bærende og adskillende bygningsdel
 • Når man har tjekket disse tre punkter, er man klar til at beskrive, hvilke materialer der skal eller kan anvendes.

Brandimprægnering

Dokumentation og downloads

Download og læs al dokumentation vedrørende brandimprægnering

Ønsker du at høre mere om hvordan Frøslev træ kan understøtte dit næste projekt?

Kontakt vores projektkonsulent og rådgiver på området

Carsten Pedersen

Tilbudschef / Teamleder intern projektsalg

T: +45 73 67 06 86

cp@froeslev.dk