Skovfyr - pinus sylvestris l.

Om Skovfyr

Skovfyr er udbredt i det meste af Europa, især i Skandinavien, hvor det i Norge, Sverige og Finland er en meget vigtig træart indenfor skovbrug. Under optimale vækstbetingelser bliver træet op til 40 m højt. Træarten hører til kategorien af 'lystræer', der både tåler meget lys og giver meget lys - der er lyst under og omkring træet og giver gode vækstbetingelser for anden vegetation.

Træet kendetegnes ved de lange blågrønne nåle og den rødlige bark. Og er en robust træart, der med sin solide pælerod ikke er udsat for stormfald.

Hos Frøslev anvendes Skovfyr fra fortrinsvis Skandinavien, nærmere betegnet Finland og Mellem- og Nordsverige. Samt fra de store skovarealer i Tyskland og Polen. Vi anvender KUN certificeret Skovfyr.

Karakteristika

Forcen ved Skovfyr er at grenene samles i grenkranse, og at der ikke, som ved Rødgran, udvikles sidegrene på årsskudene. Et fyrrebræt har derfor kun store knaster frem for Rødgran, der har store samt flere små knaster.

Veddet er delt op i splintved og kerneved. Splintveddet er oftest ret tykt og gullig-hvidt i farven. Mens det kraftige kerneved har en rødbrun farve. Veddet kan variere meget i udseende afhængig af alder og vækstområde - jo hurtigere vækst, desto bredere årringe og samtidig lavere densitet. Har fyrretræet til gengæld smalle årringe, skyldes det langsom vækst og betegnes ofte som kvalitetstræ. 

Forarbejdet Skovfyr finder i stor stil sin anvendelse i byggeindustrien - til facadeprofiler, terrassebrædder eller konstruktionstræ.

Bearbejdning og beskyttelse

Skovfyr er nem at bearbejde med det rette udstyr. Hos Frøslev opskærer og forarbejder vi træet til de givne produkter og profiler.

Splintveddet er med den åbne, porøse ved let forgængelig, mens kerneveddet har en naturlig, god holdbarhed. Man kan derfor med fordel trykimprægnere fyrretræet og opnå særdeles stor holdbarhed - også i fugtige omgivelser og i kontakt med jord. Træet kan imprægneres effektivt helt ind til kernen og beskyttes dermed mod angreb af råd og svamp. 

For alt træ gælder om i vides muligt omfang at beskytte træet ved 'konstruktiv beskyttelse', hvilket vil sige, at man projekterer og bygger på en sådan måde, at træet bliver ventileret og vand bortledes, så træet har mulighed for at tørre ud.

Træ er et naturligt materiale, og vil med tiden gråne. Træet kan med fordel beskyttes med passende træbeskyttelsesmiddel, når det er tørt - enten med heldækkende maling eller transparent træbeskyttelse.

Pommersk Fyr

Med oprindelse fra gamle naturskove i Pommern er Pommersk Fyr, med en retvoksende og knastfri stamme betegnelsen for en træart af god kvalitet. Pommersk Fyr efterspørges oftest til restaurering af gamle huse og bevaringsværdige bygninger og Frøslev er mod forespørgsel naturligvis leveringsdygtig heri.


Vi tilbyder...

 • Ubehandlet
 • Imprægnering helt ind til kernen i NTR kl. A og AB
 • Brandimprægnering
 • Thermobehandling til Frøslev Embla
 • Overfladebehandling med brændt overflade til Frøslev Flamewood
 • Grundet og malet overflade
Fysiske egenskaber - Skovfyr

Vi har samlet relevante værdier for træets fysiske egenskaber, der er godt at vide, når man arbejder med træ.

Densitet ved tørrumvægt:

 • 490 kg/m3

Svind fra frisk træ til absolut tørt:

 • Radielt 4,0 %
 • Tangielt 7,7 %
 • Volumen 12,1 %

Imprægneringsklasser:

 • Splintved - let imprægnerbar
 • Kerneved - vanskelig til ekstrem vanskelig at imprægnere
 • Kan imprægneres i henhold til NTR kl. A og AB

* Kilde: Træinformation, Træ 69 Træarter