Rødgran - picea abies

Om Rødgran

Rødgran trives overalt i Europa, er dog mest udbredt i Mellem- og Noreuropa. I Skandinavien er det et af de vigtigste skovtræer. Træet har et overfladisk rodnet og er derfor udsat for stormfald. Under optimale forhold bliver træet op til 40 m. Rødgran tåler skygge og en granskov kendetegnes da også ved den mørke, skyggefulde skovbund. De korte nåle er grønne, stive og spidse.

Hos Frøslev anvender vi Rødgran i fra Mellem- og Nordsverige samt Finland, hvor vækstbetingelserne er optimale. Træerne er langsomtvoksende og kvaliteten derfor bedst. Vi anvender KUN certificeret Rødgran fra bæredygtigt skovbrug.

Rødgran anvendes i stor stil i byggeindustrien til bl.a. tømmer, planker og brædder. 

Karakteristika

Rødgran kendetegnes ved det lyse hvidlige/gullige splintved. Det indre af træet, kaldet hjertevedet, adskiller sig ikke markant farvemæssigt herfra og der er ingen opdeling mellem hjerte- og splintvedet i gran. Til gengæld har gran en speciel vedstruktur, der gør, at tør gran har lukkede celler. De lukkede celler i Rødgranens splintved gør det vanskeligt at imprægnere den. Vand har ligeledes svært ved at trænge ind i træet, hvilket er med til at beskyttet den. Hjertevedet er ikke naturligt beskyttet og tåler ikke tilsivende vand.

Selvom veddet indeholder mindre harpiks end Skovfyr, er der ofte synlige harpikslommer med flydende harpiks.

Grenene er etagestillede med mindre sidegrene imellem. Et granbræt kendes derfor ved, at der mellem de store knaster er mindre perleknaster. Knasterne er runde med stjerneform i midten.

Bearbejdning og beskyttelse

Rødgran er nem at bearbejde med det rette udstyr og høvles hos Frøslev til de ønskede profiler og lægter mv.

Gran ind til 25 mm tykkelse kan imprægneres efter NTR kl. GRAN og beskyttes mod bl.a. skimmel og blåsplint. Gran over denne tykkelse kan ikke imprægneres pga. den lukkede cellestruktur.

Gran bør ikke anvendes i direkte forbindelse med jord og mur/beton, da det som sagt ikke er muligt at imprægnere helt igennem, og netop her er der størst risiko for råd og svampeangreb. Holdbarheden af gran forlænges ved at behandle med et pigmenteret overfladebehandlingsmiddel. 

I fri luft, overdækket og beskyttet mod vand er Rødgran meget holdbart.

For alt træ gælder om i vides muligt omfang at beskytte træet ved 'konstruktiv beskyttelse', hvilket vil sige, at man projekterer og bygger på en sådan måde, at træet bliver ventileret og vand bortledes, så træet har mulighed for at tørre ud.

Træ er et naturligt materiale, og vil med tiden gråne. Træet kan med fordel beskyttes med passende træbeskyttelsesmiddel, når det er tørt - enten med heldækkende maling eller transparent træbeskyttelse.

Det ekstra...

Vidste du, at Rødgran ofte betegnes som "det rigtige" juletræ. I gamle julefortællinger er det nemlig rødgranen der oftest nævnes. Grenene er opadgående og giver et smukt juletræ, omend nålene er stikkende.

Vi tilbyder...

 • Ubehandlet
 • Imprægnering iht. NTR kl. GRAN
 • Brandimprægnering
 • Thermobehandling til Frøslev Embla 
 • Overfladebehandling med brændt overflade til Frøslev Flamewood
 • Grundet og malet overflade
Fysiske egenskaber - Rødgran

Vi har samlet relevante værdier for træets fysiske egenskaber, der er godt at vide, når man arbejder med træ.

Densitet ved tørrumvægt:

 • 430 kg/m3

Svind fra frisk træ til absolut tørt:

 • Radielt 3,6 %
 • Tangielt 7,8 %
 • Volumen 11,9 %

Imprægneringsklasser:

 • Splintved - vanskeligt imprægnerbart med stor variation
 • Hjerteved - vanskeligt til ekstrem vanskeligt at imprægnere
 • Kan overfladeimprægneres i henhold til NTR kl. Gran

* Kilde: Træinformation, Træ 69 Træarter