Eg - Quercus robur L.

Om Eg

Egen vokser naturligt i hele Europa. Hos Frøslev anvender vi Eg af tysk oprindelse, hvor træerne er op til 2-300 år ved fældning og kun det bedste af rodstykket anvendes. Vi anvender kun certificeret Eg.

Historisk set har eg været brugt til ting som bindingsværk i huse, hegnspæle gravet i jorden og til skibsbyggeri.

Karakteristika

Eg har en flot gyldenbrun nuance og kendetenges ved at være en hård trætype samt et slidstærkt materiale. Kerneegs lukkede cellestruktur, hindrer desuden vand i at løbe ind i træets hulrum og er dermed også med til at beskytte egen.

Største udfordring ved eg, er døde / rådne knaster der opstår pga. døde grene der bliver siddende på stammen i lang tid.

Vanris er også relativt almindeligt på eg og giver en værdiforringelse, idet uregelmæssigheder ofte ikke tolereres, specielt ikke i møbelindustrien, men også kun i ringe grad til eksempelvis facadebeklædning.

Vi anvender fortrinsvis Eg til planker - lange planker til bordplader og kortere længder til hylder mv. Begge dele perfekte til gør-det-selv projekter. Plankerne er massive og rusikke med afhøvlet barkkant.

Alternativt kan Eg anvendes til konstruktionstræ og som pæle, hvor trykimprægneret træ ikke må anvendes. Eg er desuden et godt alternativ til eksotiske træsorter.

Splinten på eg kan relativt let imprægneres, hvorimod kernen er umådelig svær at imprægnere. Da splinten oftest skæres fra under produktionen, bliver Eg i praksis ikke imprægneret.

Kerneved, for eksempelvis pæle gravet ned i jord, vil praktisk og forventeligt have en holdbarhed på 15-20år.

Bearbejdning og beskyttelse

Eg er fra naturens side beskyttet mod råd og svamp og kræver derfor ikke yderligere behandling. Træet indeholder garvestoffer, og garvesyren har en korroderende effekt på jern. Man bør derfor anvende søm og skruer, der er korrosionsbeskyttet.

Bruges Eg til udvendig beklædning, er en grundbehandling med et svampe / skimmeldræbende fungicidmiddel samt en topbehandling med en pigmenteret facadeolie eller lignende at anbefale.

For alt træ gælder om i vides muligt omfang at beskytte træet ved 'konstruktiv beskyttelse', hvilket vil sige, at man projekterer og bygger på en sådan måde, at træet bliver ventileret og vand bortledes, så træet har mulighed for at tørre ud.

Træ er et naturligt materiale, og vil med tiden gråne. Træet kan med fordel beskyttes med passende træbeskyttelsesmiddel, når det er tørt - enten med heldækkende maling eller transparent træbeskyttelse.

Fysiske egenskaber - Eg

Vi har samlet relevante værdier for træets fysiske egenskaber, der er godt at vide, når man arbejder med træ.

Densitet ved tørrumvægt:

  • 650 kg/m3

Svind fra frisk træ til absolut tørt:

  • Radielt 4,0 %
  • Tangielt 7,8 %
  • Volumen 12,2 %

Imprægneringsklasser:

  • Splintved - let imprægnerbar
  • Kerneved - ekstrem vanskeligt at imprægnere

* Kilde: Træinformation, Træ 69 Træarter