HAVNETØMMER

Vi anbefaler...

Hos FRØSLEV anbefaler vi NTR kl. A-imprægneret træ til alle de konstruktioner i havnemiljøer, som ikke er i direkte kontakt med saltvand.

Dette kan fx være til brodæk og broer. Til pæle anbefaler vi træarterne Basralocus og Azobé.

Info omkring NTR kl. M

NTR kl. M er ikke længere godkendt til anvendelse i saltvand!

NTR kl. M imprægneret træ er udbredt i de danske havnemiljøer, hvor træet under denne fremgangsmåde er imprægneret til at kunne modstå saltvand og de organismer, der lever i det.

Trykimprægneringsprodukter skal jf. NTR klassificeringerne bevise en teknisk virkning i de miljøer, hvor det anvendes. Derud over skal der foreligge en miljømæssig godkendelse til anvendelsen. Der er for nyligt sket ændringer i sidstnævnte. 

Dansk Træbeskyttelse har på vegne at medlemmer undersøgt om hvorvidt godkendelsen til anvendelsen af produkterne ud fra et miljømæssigt perspektiv fortsat er opretholdt. Den danske Miljøstyrelse har sendt nedenstående svar på spørgsmålet: "Miljøstyrelsen mener klart, at det ikke er lovligt at sælge træ behandlet med cc-midler til brug i brugsklasse 5. Med behandlet træ bør der altid medfølge instruktioner til korrekt anvendelse."

Derved kan en evt. omsætning til markedet af NTR M-imprægneret træ i havnemiljøer og saltvandskontakt ikke fortsætte på det nuværende grundlag. Dette kan naturligvis ændre sig, såfremt Miljøstyrelsen ændrer deres vurdering på baggrund af nye produkter eller godkendelse.

06.06.2019

Rådgivning

Træ anvendt i havnemiljøer skal være ekstra hårdført, da det er udsat for det hårde miljø af saltvand, risiko for alger, angreb af pæleorm og pælekrebs samt vind og vejr generelt. Byggeri i havnemiljøer kræver derfor indgående kendskab til produktet - i dette tilfælde træ - og dets egenskaber. Hos Frøslev er vi eksperter - Kontakt derfor vores videnspartnere for uddybende rådgivning omkring Havnetømmer >