Frøslev brandimprægnering

BRANDIMPRÆGNERING AF PROFILER TIL INDENDØRS OG UDENDØRS BYGGERI

Indholdsstofferne i den brandhæmmende imprægneringsproces sikrer at træoverfladens flammespredning samt varme- og røgudvikling reduceres drastisk, hvilket giver personer i og omkring bygninger den nødvendige tid til at komme i sikkerhed.

Frøslev brandimprægnerer med Dricon.

Frøslev brandimprægnering

Frøslev brandimprægnering er brandhæmmet træ til udvendig og indvendig beklædning. Brandimprægneringen foretages på fer og not profiler, listebeklædning, tagbrædder samt løsholt, tømmer og forskalling. Brandimprægneringen er med ugiftig brandhæmmer, der ikke er hygroskopisk og er i EU brandklasse B-s1,d0 og B-s2,d0.

Træsorter

Vi brandhæmmer følgende træsorter med hhv. høvlet og paintcut overflade (ikke ru overflade):

 • Gran
 • Fyr
 • Frøslev Heatwood
 • Western red ceder
 • Eg
 • Douglas
 • Ask
 • Lærk

Efterbehandling og vedligeholdelse

Indvendig kan beklædningen stå ubehandlet - udvendig skal Frøslev brandimprægnerede profiler males med godkendt Drywood Firestain maling. Frøslev kan levere den samlede løsning til udvendig brug med både Dricon brandimprægnering og Drywood Firestain malet med 1 x grunder og 1 x mellemlag. Vi kan levere malet overflade i alle RAL farver. Man kan også vælge selv og på eget ansvar at påføre overfladebehandlingen. I så fald skal Drywood Firestain brugsanvisningen følges.

Mærkninger

Frøslev brandimprægnering er godkendt i hht. brandkategori Euroclass B-s1,d0 eller B-s2,d0 samt beklædningsklasse K1 10. Træet er FSC eller PEFC mærket samt CE mærket. Og der foreligger TGA godkendelse på facadebeklædning, tagbrædder og listebeklædning.

Frøslev brandimprægnering er naturligvis ældningstestet efter EN 16755 jf. produktets TGA.

Fordelene ved Frøslev brandimprægnering

Hos Frøslev brandimprægnerer vi på eget anlæg med tredjeparts kontrol. Vejen fra ordre til produktion er kort, og vi har derfor hurtig leveringstid. Produkterne kan samlastes med andre varer og leveres direkte til byggepladsen mod forespørgsel. Vi har et stort profilprogram, hvoraf en stor del af produkterne er lagerførte og kan brandimprægneres.

Vi yder en professionel vejledning. Kontakt vores videnspartnere indenfor brand og få hurtige og præcise tilbud med relevante godkendelser. 

Få leveret den samlede løsning med produkter malet efter godkendt malingssystem, så slipper man for den første behandling på byggepladsen.

 

Bliv klogere på brandklasser

Materiale:

 • A = Ubrændbart
 • B = Brandhæmmet
 • D = Ikke brandhæmmmet, ubehandlet

Røg: 

 • s1 = Meget begrænset røgudvikling
 • s2 = Begrænset røgudvikling
 • s3 = Intet krav til røgudvikling

Brændende dråber:

 • d0 = Ingen brændende dråber
 • d1 = Begrænset mængde dråber
 • d2 = Intet krav

Konstruktion:

 • Beklædning: Ex. beton / vindspærre K1 10, B-s1, d0
 • Regnskærm: klasse B-s1, d0

Frøslev produkter:

 • gran: K1 10, B-s1, d0
 • profiler: K1 10, B-s1, d0
 • fyr: K1 10, B-s2, d0
 • lærk: K1 10, B-s2, d0
 • listebeklædning: K1 10, Bs2, d0

Fremstilling med dricon

Dricon

Dricon er en vandbaseret og fugtrecistent ikke-hygroskopisk imprægnering, der er udviklet til at holde hele bygningens levetid. Fordelene ved at benytte Dricon frem for saltbaserede formuleringer er bl.a. følgende:

 • Reagere ikke med metaldele
 • Kan tåle fugtige miljøer og skiftende temperaturer
 • Tager uden problemer mod godkendte overflademalinger uden at udvaske
 • Har meget lave røgegenskaber i tilfælde af brand

Den nøje kontrollerede behandling imprægnerer og trænger ind i alle sider af træbeklædningen og skaber derved en permanent langtidsbeskyttelse, som kræver minimal vedligeholdelse - en stor fordel sammenlignet med produkter med kort levetid eller brand-lignende imprægneringsprodukter, der påføres på byggepladsen uden kontrol for lagtykkelse og indtrængning.

Produktet kan alt efter træsort og profil

 • CE mærkes iht. EN 14915
 • klassificeres som klasse B-s1,d0 jf. DS/EN 13501-1

 

Dricon processen

Dricon væsken trykkes ind i træet i en nøje kontrolleret proces med vakuum og tryk i vort eget imprægneringsanlæg i Frøslev. Herefter ovntørres træet, så det opnår et skibningstørt fugtindhold på 15-19 % - eller alternativt et af kunden ønsket fugtindhold.

Fremgangsmåden er som følger:

 1. Beklædningstræ anbringes i en autoklave, og det indledende vakuum dannes. træets celler tømmes herved for luft og vakuummet opretholdes. 
 2. Tanken fyldes med Dricon brandimprægneringsopløsning under vakuum.
 3. Autoklaven sættes under hydraulisk tryk, hvilket tvinger Dricon brandimprægneringsopløsningen ind i træets celler.
 4. Det afsluttende vakuum dræner den overflødige opløsning ud, hvorefter den pumpes tilbage til lagertanken.
 5. Undertrykket i træet trækker overfladebehandlingen ind, når trykket normaliseres igen. Behandlede brædder ovntørres efterfølgende til et specificeret fugtindhold.

Krav omkring brand

Krav omkring brand, du skal være opmærksom på, når du vil bygge

Mange tror fejlagtigt, at det er svært at bygge i træ, når talen falder på emnet brand. Men træ er faktisk, stik mod hvad mange tror, meget branddrøjt og opfører sig ofte bedre i en brand end eksempelvis stål. Rigtigt dimensioneret holder en trækonstruktion, eksempelvis en sportshal, sig længere stående end en tilsvarende hal lavet i stål.

Dette fordi stål relativt hurtigt varmes op og begynder at bøje. En trækonstruktion derimod, holder sin styrke langt længere og falder først sammen når der næsten ikke er mere træ tilbage - træet vil brænde, men ganske langsomt, kun mellem 0,6 og 0,8 mm/minut.

Før man går i gang

Tag stilling til:
 • Er det er en 'indvendig beklædning' en 'udvendig beklædning' eller en 'udvendig regn-skærm'
 • Er man indenfor 20 % reglen
 • Er brandkravet: D-s2, d2 / [K1 10] D-s2,d2 eller B-s1, d0 / [K1 10] B-s1,d0 - eller et brand-adskillelseskrav eksempelvis klasse: 
  - R 30 - bærende, men ikke adskillende bygningsdel 
  - EI 30 - ikke bærende, men adskillende bygningsdel 
  - REI 30 - bærende og adskillende bygningsdel
Når man har tjekket disse 3 punkter, er man klar til at beskrive, hvilke materialer der skal eller kan anvendes.

 

 

 

 

 

 

 

Reglerne i korte træk

Som reglerne er i dag, kan man bygge store bygninger i anvendelsesklasse 1-6, og beklæde dem med træ i op til 20% af facadearealet - kendt som 20 % reglen. Her er der intet andet krav til trædelen, andet end at den skal opfylde beklædningsklasse [K1 10] D-s2, d2. For korrekt profileret træ er dette ikke et problem, og træet vil uden ekstra behandling opfylde klasse [K1 10] D-s2, d0. (d0 er bedre end d2).

For bygninger med én etage gælder 20 % reglen ikke. Her må hele facaden udføres som klasse [K1 10] D-s2, d2 dvs. korrekt profileret træ med ventileret bagvedliggende hulrum.

MEN for bygninger i anvendelsesklasse 1-6 med gulvhøjde indtil- og over 22 kan man faktisk også beklæde hele facaden med træ - så længe kravet om beklædning klasse [K1 10] B-s1, d0 er opfyldt. Det kan ske, ved at en træbeklædning er testet til at opfylde kravet til [K1 10] B-s1, d0. Det er dog ofte ikke praktisk muligt, da træbeklædning typisk skal udføres med bagvedliggende ventileret hulrum for at kunne tørre, og fordi der stilles krav om at den indvendige brand-adskillelsesvæg skal føres helt ud til den udvendige beklædning, hvilket i dette tilfælde heller ikke er praktisk muligt.

Derfor skal man se på sin vindspærre som facadens udvendige beklædning, og det er altså denne, der skal leve op til kravene for beklædning klasse [K1 10] B-s1, d0. Trædelen af facaden bliver dermed gjort til facadens regn-skærm og her er kravet til materialet "kun" klasse B-s1, d0 - dette kan træ i sig selv ikke opnå, men det kan det, hvis det eksempelvis brand-imprægneres.

Derud over kan der kompenseres på forskellig vis, ved at benytte automatiske sprinkleranlæg, og facadesprinkling.

Indvendig træbeklædning

Hvis du vil have en indvendig* væg beklædt med træ, skal du dog se på træet som en del af helheden af væggen, og være klar over hvilke krav der stilles til brand-adskillelse mv. Her er træet en del af den samlede konstruktion og skal været testet til, og opfylde kravene for, beklædning klasse [K1 10] B-s1, d0 (hvor det er et krav). Dette opnås ofte ved at kombinere brand-imprægneret træ, med et underlag af et andet, beskyttende, materiale.

Byggevareforordningen (CPR) stiller i øvrigt krav om at træ til ind- og udvendig beklædning leveres CE mærket jf. EN-14915.

*Der gælder særlige og mere lempelige regler for træ til indvendig brug i eksempelvis en-familiehuse.

Carsten Pedersen
Projektchef
Tlf: +45 7467 0600
cp@froeslev.dk
Finn Dreier
Salg, tilbud & rådgivning
Tlf: +45 7467 0600
fd@froeslev.dk
Frøslev brandimprægnering
 • TGA - Teknisk godkendelse til anvendelse
 • DoP - Declaration og Performance / Ydeevnedeklaration
 • Sikkerhedsinstruktion - Brugsvejledning og sikkerhedsinstruktion
 • Vejledning - Vejledning til den projekterende rådgiver
 • Dricon - Hvad er Dricon
 • CCP - Certificate of Constance of Performance
Vil du vide mere...

Vil du vide mere omkring brand og byggeri:

 • DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
 • TRÆ 66 og TRÆ 71 fra Træinformation
 • Bygningsreglement 2018 - Vejledninger Brand 1 og Brand 2