Europæisk lærk - Larix decidua Mill.

Om Europæisk Lærk

Denne variant stammer, som navnet antyder, fra Europa. Den europæiske lærk må ikke forveksles med sibirisk lærk, da det adskiller sig på en lang række områder og mest væsentligt på holdbarhedsmæssige egenskaber.

Europæisk lærk vokser i den sydlige del af Centraleuropa (Alperne, sydvestlige Polen, Sydtyskland). Den findes andre steder i Europa, men sjældent i mængder, der berettiger til egentlig skovdrift og i disse områder skoves den sammen med øvrig skov og adskilles sjældent fra den øvrige produktion. 

Vi anvender kun certificeret Europæisk lærk

Karakteristika

Europæisk lærk kendetegnes ved at være næsten ren kernetræ og med små knaster. Brædder af europæisk lærk indeholder ofte en del knaster, og hvis mængden er stor, bliver træets styrke svækket. Brædder virker forholdsvis tunge og stumme sammenlignet med fyr og gran, hvilket givet indtryk af holdbarhed.

Veddet kan variere meget i farve fra mørk gullig til rødbrun, afhængigt af voksested og alder. Der er en klar opdeling af kerneved og splintved, og adskillelsen ligger nogle cm inden for barken med stor farveforskel. Bredden på årringene varierer meget, afhængigt af væksthastighed og voksested, men adskiller sig fra sibirisk lærk ved at have bredere årringe og en markant forskel mellem vår- og høstved.

Kerneveddets andel kan være forholdsvis stort, og kerneveddet er forholdsvis holdbart - er at sammenligne med fyr-kernetræ.

Hele vækstperioden er europæisk lærk venstredrejet, modsat gran og fyr, som i begyndelsen er venstredrejet og derefter højredrejet.

Dette gør, at lærk vrider sig, hvilket stiller større krav til befæstelsen - der skal være mindre afstand mellem befæstelsespunkter (max. 40 cm), og desuden bør der bores for, for at undgå revner.

Søm og skruer bør desuden være minimum 2½ gange trædimension og altid af rustfri stål. Da Europæisk lærk er surt, vil overfladebeskyttet stål angribes / tæres hurtigt og der vil komme sorte striber på træet i forbindelse med fugtighed.

Europæisk lærk anvendes som konstruktionstræ og til facadebeklædning.

Bearbejdning og beskyttelse

Lærk er lidt vanskeligere at bearbejde pga. et stort antal knaster, og fordi træet er hårdere og mere sprødt end gran og fyr.

Lærk kan trykimprægneres jf. NTR standarderne. Hvis træet skal bruges i direkte forbindelse med jord eller murværk, bør trykimprægnering altid foretages, for at undgå angreb af råd og svamp.

Lærk bliver hurtigt angrebet af skimmel ol. og bør derfor behandles så hurtigt som muligt.

De første behandlinger bør ikke foretages med vandbaserede systemer pga. træets surhed, surhedsgraden falder dog over tid, og derfor kan senere behandling foretages efter ønske (spørg hos træbeskyttelses-leverandøren / producenten).

For alt træ gælder om i vides muligt omfang at beskytte træet ved 'konstruktiv beskyttelse', hvilket vil sige, at man projekterer og bygger på en sådan måde, at træet bliver ventileret og vand bortledes, så træet har mulighed for at tørre ud.

Træ er et naturligt materiale, og vil med tiden gråne. Træet kan med fordel beskyttes med passende træbeskyttelsesmiddel, når det er tørt - enten med heldækkende maling eller transparent træbeskyttelse. Behandling forlænger desuden træets levetid.

Fysiske egenskaber - Europæisk lærk

Vi har samlet relevante værdier for træets fysiske egenskaber, der er godt at vide, når man arbejder med træ.

Densitet ved tørrumvægt:

  • 490 kg/m3

Svind fra frisk træ til absolut tørt:

  • Radielt 3,3 %
  • Tangielt 7,8 %
  • Volumen 11,4 %

Imprægneringsklasser:

  • Splintved - mindre nem at imprægnere, hvor store forskelle kan forekomme
  • Kerneved - ekstrem vanskeligt at imprægnere

* Kilde: Træinformation, Træ 69 Træarter