Bangkirai

Om Bangkirai

Bangkirai stammer fra sydøst Asien. Træet er FSC® certificeret.

Karakteristika

Bangkirai er en varig og stærk træart og særdeles velegnet til terrassebrædder. Træet er uden knaster og hører til gruppen af såkaldt hårdtræ. Der kan forekomme små insekthuller - såkaldte pinholes, i træet. Disse huller påvirker ikke holdbarheden.

Forventet holdbarhed er 20-30 år da træet tilhører holdbarhedsklasse 2.

Bearbejdning og beskyttelse 

Bangkirai har en flot rødbrun farve, der med tiden patinerer til en grålig farve. Hvis man ønsker at bevare den rødbrune tone, skal træet vedligeholdes med farvepigmenteret træbeskyttelsesmiddel. Afrens terrassen grundigt før der påføres overfladebehandling og følg produktets brugervejledning.

Træet er meget hårdført og mindre urenheder kan oftest klares med almindeligt sæbevand og en skurebørste. Ved mere hårdføre pletter kan der anvendes finkornet sandpapir eller en hård børste.

For alt træ gælder om i vides muligt omfang at beskytte træet ved 'konstruktiv beskyttelse', hvilket vil sige, at man projekterer og bygger på en sådan måde, at træet bliver ventileret og vand bortledes, så træet har mulighed for at tørre ud.

Træ er et naturligt materiale, og vil med tiden gråne. Træet kan med fordel beskyttes med passende træbeskyttelsesmiddel, når det er tørt - enten med heldækkende maling eller transparent træbeskyttelse.

Fysiske egenskaber - Bangkirai

Vi har samlet relevante værdier for træets fysiske egenskaber, der er godt at vide, når man arbejder med træ.

Densitet ved 12 % træfugtighed:

  • 850 kg/m3

Svind fra frisk træ til absolut tørt:

  • Radielt 4,2 %
  • Tangielt 9,5 %

Imprægneringsklasser:

  • Kerneved - meget vanskelig at imprægnere

* Kilde: Træinformation, Træ 69 Træarter