Ungdomsboliger, Gimbelgrunden

Se note 'Bemærk' nedenfor!

Indvielse: 2019

Med IBA Erhversakademiet som nærmeste naboer er der bygget nye ungdomsboliger i centrum af Kolding, på den tidligere såkaldte Gimbelgrund. 

Boligerne er bygget op omkring et gårdmiljø, der tilgåes fra to sider af brede trappepartier. Indgangspartierne og detaljer i byggeriet er beklædt med Frøslev Western Red Cedar træ. 

Træ og profiler: 34x40 mm (fm) Høvlede lister i Cedertræ 

Adresse: Sdr. Havnegade, Kolding

Bemærk: Der gælder særlige brandkrav for åbne beklædninger. Disse er beskrevet i TRÆ55 (2021). Anvisningerne i TRÆ55 skal følges. Alternativt bør certificeret brandrådgiver godkende anvendelsen.